•  رستوران پارک نما
  •  کافه رستوران زینو

مجتبی جوان

ارزش آفرین پلاس
رستوران پارک نما, کافه رستوران زین

آقای جوان با مدرک مهندس عمران (کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک) مدیر مجموعه مشاوره تبلیغاتی می باشند. علاوه بر این، ایشان در حوزه رستوران داری، بازار مالی و بورس نیز فعالیت دارند.
در حوزه تبلیغات، ایشان مدیر تبلیغات روزنامه خراسان می باشند و چون شروع کاری شان با تبلیغات بوده و از طرف دیگر به دلیل اینکه مهم ترین عامل موفقیت بیزینس های خودشان هم تبلیغات بوده است، بحث تبلیغات را ادامه داده اند اما در حوزه ملی برنامه گسترده ای در این زمینه ندارد. درحوزه رستوران داری و غذا، در سطح کشور شعبه های متفاوتی دارند و در عرصه بین المللی هم در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند.
مهم ترین دغدغه ایشان، بحث اشتغال زایی بوده و تاکنون نیروهای بسیاری در مجموعه ایشان مشغول به کار بوده اند. به طوری که قبلا حدود 250 نیرو هم در مجموعه شان مشغول به کار بوده اند اما به دلیل تعدیل و تغییر قراردادهایشان، هم اکنون 90 نفر در این مجموعه مشغول به کار می باشند.
مهم ترین چالش ایشان، افت رسانه مکتوب بوده که هم اکنون این کار را کنار گذاشته اند و بیشتر در حوزه محیطی و فضای مجازی فعال می باشند و از طرف دیگر در حوزه رستوران داری، افزایش قیمت مواد غذایی، مشکلاتی برایشان ایجاد کرده است.
ایشان نقش تبلیغات را در مجموعه خود بسیار مهم می دانند و هم اکنون تبلیغات محیطی و مجازی (اینستاگرام) را مهم و تأثیرگذار می دانند که البته در حوزه فضای مجازی دیر ورود کرده اند.
ایشان مهم ترین عامل موفقیت خود را گذاشتن وقت کافی برای کارشان می دانند و معتقدند اگر کسی بخواهد وارد کاری شود و کارش را با موفقیت ادامه دهد، باید وقت زیادی را برای کار خود بگذارد و پشتکار داشته باشد.